Home Business

Kategoria: Business

Wpis
Decydujące ekonomiczne argumenty za czyszczeniem suchym lodem

Decydujące ekonomiczne argumenty za czyszczeniem suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem to sposób czyszczenia komórkowego. Pozwala to na czyszczenie większości obiektów na miejscu bez demontażu. Utylizacja niebezpiecznych substancji chemicznych lub rozpuszczalników nie wiąże się z żadnymi kosztami. Ponieważ suchy lód odparowuje natychmiast po uderzeniu w powierzchnię, usuwasz tylko nieczystości, które zostały zmyte na podłodze. Suchy lód jest dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Dzięki wydmuchiwaniu suchego lodu koszty pracy związane z...

Wpis
Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Środki ochrony indywidualnej (PPE)

Środki ochrony osobistej w rozumieniu przepisów prawa to wszelkie urządzenia przeznaczone do użytku lub noszenia przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa i zdrowia , a także wszelkie urządzenia używane w tym samym celu oraz dodatkowe wyposażenie związane z osobistym wyposażeniem ochronnym. Osobiste wyposażenie ochronne w rozumieniu prawa nie ma zastosowania: Odzież robocza i uniformy nieprzeznaczone...